Zábavné, výchovné a vzdělávací programy o životě nevidomých

Pořádáme výchovné a vzdělávací programy o životě lidí se zrakovým postižením po celé ČR

Co zažijí vaši žáci?

Zábavným způsobem ukážeme dětem svět, jak ho vidíme my – lidé se zrakovým postižením. S vodícím psem a pomocí her odhalíme dětem reálné výzvy a překážky, které nevidomí překonávají v každodenním životě. Zároveň dětem předvedeme, jak vést plnohodnotný život s tímto těžkým postižením.

 • Děti si procvičí lidské smysly bez použití zraku.
 • Nahlédnou na svět skrz simulační brýle zrakových vad a pobaví se dalšími vizuálními triky.
 • Vyzkouší si chůzi naslepo s vodícím psem.
 • Vyzkouší si kompenzační pomůcky pro nevidomé.

…a mnoho dalšího

Co budou děti vědět po skončení programu

Naučí se spoustu zajímavostí a praktických informací o lidech s postižením, ale také o oku, zraku a lidské smyslové soustavě.

 • Kdy nabídnout zrakově postiženému pomoc.
 • Jak pomáhá vodicí pes a jak se k němu správně chovat.
 • K čemu jsou kompenzační pomůcky a jak ulehčují život.
 • Jak zrakově postižený přistupuje ke svému handicapu.
 • Jak se nevidomý člověk vzdělává a získává zaměstnání.

Pro nejmenší děti máme na závěr připravenou odměnu (diplom, balónek a tajnou šifru).

Šifra Mistra Brailla
pro MŠ

45 minutový program pro děti zhruba od 4 let heterogenních tříd.

Zjednodušený 30 minutový program pro mladší děti od 2,5/3 let ideálně homogenních tříd.


Děti se mohou těšit na

 • vodícího psa
 • pohádku v hmatovém písmu
 • kouzelnou bílou hůl a další pomůcky
 • odměnu na závěr

Šifra Mistra Brailla
pro 1. stupeň ZŠ

Vhodné do prvouky (člověk a jeho svět) a přírodovědy.

Základní program trvá 45 min. a je vhodný pro všechny ročníky.

Rozšířený praktický a interaktivní program trvá 90 min. a je vhodný pro 3. až 5. ročník.


Žáci se mohou těšit na

 • vodícího psa a kompenzační pomůcky
 • procvičení lidských smyslů bez použití zraku
 • simulační brýle zrakových vad
 • šifru v Braillovém písmu

Šifra Mistra Brailla
pro 2. stupeň ZŠ a osmiletá gymnázia

Vhodné do přírodopisu, fyziky, občanské nauky i částečně do IT.

Základní program trvá 45 min. Rozšířený praktický a interaktivní program trvá 90 min.

Pro žáky 8. a 9. třídy program přizpůsobujeme jejich věku.


Žáci se mohou těšit na

 • vodícího psa a jeho výcvik
 • procvičení lidských smyslů bez použití zraku
 • simulační brýle zrakových vad
 • ukázku kompenzačních pomůcek včetně iPhone
 • na šifru v Braillovém písmu

Informace dětem předáme

Srozumitelně

 • Programy přizpůsobujeme věku a schopnostem žáků.
 • Díky názornosti jsou programy srozumitelné i pro tříleté děti.
 • Umíme pracovat i s dětmi s ADHD, autismem a dalšími specifickými potřebami.

…a lidsky

Představujeme život zrakově postižených bez vyvolávání lítosti. Naším poselstvím je, že i přes těžký handicap jsme schopni vést normální a vyrovnaný život.

Potřebujete více informací?
Kontaktujte nás.

 • Pokud se nám nedovoláte, zavoláme vám zpět, jakmile to bude možné.
 • Na SMS odpovídáme také.
 • Do e-mailu, prosíme, uvádějte i telefonický kontakt, na kterém vás můžeme zastihnout.

Za vydělané peníze nakupujeme kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

Největší část získaných peněz jde na nákup kompenzačních pomůcek. Menší část na mzdové náklady asistentek a provozní náklady.

Finanční prostředky na kompenzační pomůcky vybíráme také v naší veřejné sbírce.

Více o sbírce Beluška >