Návštěva v ZŠ Psáry

Zdroj: Psárský zpravodaj, 15.3.2015

Autor: Mgr. Jana Jakabovičová, zástupkyně ředitelky

Zmínka o Belušce se objevila v článku o činnosti ZŠ Psáry ve Psárském zpravodaji na únor 2015, na straně 31.

...

V  lednu jsme se věnovali zdraví. V  projektovém dni „Zdraví je nejcennější“ jsme si povídali o ochraně
zdraví, tvořili jsme plakáty, některé třídy navštívil vodicí asistenční pes a jiné zase lektor a lektorka první
pomoci. Ti s  dětmi nacvičili reálné situace, které je mohou potkat, a naučili je, jak se při nich zachovat.
...