Den s Beluškou

Zdroj: Říčanský kurýr, 25.3.2015

Autor: Třídní učitelky zúčastněných tříd ze ZŠ Bezručova

Před nedávnem přišla do naší školy neobvyklá návštěva – dvě mladé paní a moc pěkný klidný vychovaný vodicí pes – Beluška. Každého hned napadne, že pes do školy nepatří. Brzy jsme se však dozvěděli, že tenhle pes smí kamkoliv (kromě krytého plaveckého bazénu).

Děti ze čtyř tříd si v praxi vyzkoušely, jak se žije lidem se zrakovým postižením. Zkusily chůzi s bílou holí, rozeznávání mincí pomocí hmatu, a hlavně se dozvěděly, jaké výhody má pro nevidomého člověka vodicí pes a jak se k němu mají chovat.

Na konci programu mohly děti dobrovolně přispět libovolnou částkou do sbírkové kasičky. A bylo vidět, že přispívají ochotně, protože pochopily, že peníze budou účelně využity. Výcvik jednoho vodicího psa totiž vyjde na 200 000 Kč!

Je to velký rozdíl, když přispíváte někomu, kdo jen tak stojí na ulici s kasičkou (byť by měl sebelepší úmysl a zaštiťoval se jménem sebevětší charitativní organizace), nebo když přispějete někomu, kdo vám využití finančních prostředků názorně vysvětlil.

Děkujeme paní Ireně Krausové a Lence Žákové z občanského sdružení Beluška za to, že aktivně pomáhají dětem i dospělým k odstraňování bariér mezi zdravými a postiženými lidmi. Děkujeme dětem i rodičům za poskytnutí finančních příspěvků. Více informací najdete na www.beluska.cz.

Třídní učitelky zúčastněných tříd
ze ZŠ Bezručova