Boháči nechtějí, aby je obsluhovali invalidé ...

Zdroj: server prvnizpravy.cz, 12.6.2014

Autor: petrblahus

Se zajímavým způsobem zapojení lidí postižených fyzicky i mentálně přichází  projekt celorepublikového sdružení Beluška.  Nápad spočívá na zaměstnávání osob se zdravotním postižením na stejných pozicích, které vedle nich vykonávají „zdraví“ lidé.

„Rozdíl mezi ostatními projekty je to, že každý tady dělá to, co umí. Host tedy ani nebude vnímat naše postižené, a přesto bude všechno fungovat jako jinde,“ říká zakladatelka sdružení Irena Stefanová, sama nevidomá. Projekt tedy pojmenovala po své vodící feně.

Nyní chce sdružení Beluška otevřít v Praze kavárnu U Belušky. V ní by našlo zaměstnání minimálně sedm postižených lidí, kteří by se tak zapojili do společnosti a stali se jejími plnohodnotnými členy. Beluška proto obeslala se svým projektem všechny městské části v Praze a také Magistrát, ale projekt zatím stojí na nedostatku peněz z darů a příspěvků. Zatím se jich na sbírkovém kontě sdružení Beluška 2500472572/2010 sešlo několik desítek tisíc, což ale na pronájem objektu nestačí. Postižení v Belušce tedy doufají, že jim nějaký nevyužívaný objekt město nebo některá jeho část pronajme bezúplatně.

Boháči se na postižené dívají skrz prsty

Navíc se zatím postižení lidé, kteří však nechtějí jen sedět doma a pobírat sociální dávky, setkávají se svou snahou pracovat jako zdravá část populace mnohdy s nepochopením.

„V jedné luxusní restauraci jsme zkusili s našimi postiženými jeden den pracovat stejně jako ostatní personál. Pak ale za námi přišel kuchař a řekl, ať odejdeme, protože prý ,bohatým lidem nejsou služby postižených vhod,“ svěřila se s nepříjemným zážitkem Stefanová. „Přitom naším posláním je spojovat lidi bez ohledu na jejich životní příběhy a osudy,“ sdělila Stefanová.

Kromě kavárny, kde by třeba v roli servírky pracovala dívka se slabým mentálním postiženíma v kuchyni by kraloval kuchař na vozíčku, pořádá Beluška po celé České republice workshopy zaměřené na přímou podporu integrace postižených lidí do společnosti, inkluzivního přístupu k jejich dalšímu vzdělávání, poskytuje bezplatné poradenství pro postižené i jejich rodiny a už zmíněnému zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

„Kromě Prahy se zaměřujeme hlavně na Karlovarský kraj a Ostravsko. Vím, že na lítost se vždycky lépe sbírají peníze, než když si je má postižený sám vydělat. Já jsem ale hrdá na to, že my na to jdeme jinak,“ dodává Stefanová.