Podpořte pracovní místa pro nevidomé

Zdroj: Časopis STOP (Stodůlecký posel) - Zpravodaj Městské části Praha 13, 1.5.2015

Autor: Irena Krausová

Občanské sdružení Beluška nabízí realizace seminářů (workshopů) na téma Život se zrakovým postižením.

Seminář je určen pro děti, žáky, studenty i učitele škol, pracovníky veřejné správy, bank, recepcí hotelů, zaměstnance ve zdravotnictví, sociálních službách a jejich klienty, obchodních center, apod. Poradíme, jak správně nabízet pomoc nevidomému bez rozpaků a obav. Vyzkoušíte si prostorovou
orientaci v roli nevidomého a průvodcování nevidomého.

Ukážeme práci vodicího psa v praxi, jak nabídnout pomoc nevidomému se psem a kompenzační pomůcky, usnadňující nevidomým sebeobsluhu, orientaci a práci. Semináře si mohou objednávat
také školská zařízení a sociální služby, a to i na letní období. Obsah semináře je přizpůsobován konkrétnímu okruhu posluchačů.

Jak se do projektu zapojit? Zkontaktujte koordinátorku projektu a domluvte si termín konání osvětového semináře. Semináře budou probíhat od 1. 4. do 31. 10. 2015.

V únoru byl zahájen projekt „Šťastní 3“ na vytvoření pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením (reg. č. OPPA CZ.2.17/2.1.00/37133). Díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR realizuje Beluška o.s. kurz pro 12 těžce zrakově postižených osob. Tři nejlepší absolventi se stanou lektory Beluška o.s. v rámci projektu Primární prevence – podpora
integrace.

Hlavním cílem obou projektů je podpořit začleňování osob se zdravotním postižením do běžné  společnosti. Současně nabízejí dětem a mladistvým možnost poznat, jak je těžké žít s handicapem, uvědomit si hodnotu svého zdraví a více si jej vážit. Díky vaší podpoře projektu získají zaměstnání handicapovaní lidé, kteří chtějí lidem předávat pozitivní přístup k životu a být plnohodnotně začleněni do pracovního procesu. Děkujeme za možnost být pro společnost užiteční.

Irena Krausová, koordinátorka projektu, Tým Beluška, o.s.

Ke stažení