Pomozte nevidomým zvládat každodenní život

Se zrakovým postižením nelze zvládnout každodenní činnosti bez kompenzačních pomůcek. Přispějte finančním darem na jejich nákup.

Váš dar přinese zrakově postiženým osobní jistotu a samostatnost.

Peníze ze sbírky použijeme na

Nákup kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené

Za většinu získaných prostředků v naší sbírce nakoupíme kompenzační pomůcky, bez kterých se zrakově postižení neobejdou.

Mzdu řidiče pro tým zajišťující programy

Z darů také hradíme řidiče, který nás i vodícího psa vozí do škol a školek na vzdělávací programy. Díky tomu je cena programu pro školy nízká.

Další vývoj a inovaci vzdělávacích programů pro děti

Ukazujeme dětem, jak zrakově postižení překonávají svůj handicap. Vaše podpora nám umožní další vylepšení programů.

Více o programech >

Vylepšení prostředí masážního studia

Poskytujeme kvalitní masáže v příjemném prostředí. Dary použijeme na další zkvalitnění služeb a vybavení.

Za masáží >

Veřejná sbírka Beluška z.s.

Veřejná sbírka je povolena rozhodnutím MHMP č.j.S-MHMP/1404084/2013 od 20.12.2013 na dobu neurčitou.

Konto sbírky pro Belušku: 87 78 77 87 76/2010

Přispějte darem podle vašich možností

Darovací formulář/Platba/Převod