Podpořte nás

Vyberte si způsob, kterým nás chcete podpořit:

 • Odebíráním služeb našeho masérského studia - pro jednotlivce i firmy.
 • Objednáním realizace vzdělávacích a osvětových programů – pro školy i firmy.
 • Zakoupením vonných svíček – pro jednotlivce, školy i firmy.
  Cena 1 svíčky je 50,- Kč + poštovné.
 • Sponzorským darem nebo drobným finančním příspěvkem na konto sbírky Beluška z.s. č.ú.: 2500472572/2010 vedeného u Fio banka, a.s. také v seznamu transparentních účtů.
  Veřejná sbírka je povolena rozhodnutím MHMP č.j.S-MHMP/1404084/2013 od 20.12.2013 na dobu neurčitou.

Vašimi dary a drobnými finančními příspěvky podporujete činnost naší chráněné dílny a aktivity směřující k začleňování a zaměstnávání osob se zdravotním, primárně zrakovým postižením.

Děkujeme všem dárcům, sponzorům a partnerům:

Podpora (propagace naší činnosti)

Logo MC Praha 13 Logo Národní rady osob se zdravotním postižením
 

Podpora materiální

Logo firmy Český hosting
Logo grafika Otakara Koroluse
Logo webdesignérky Dany Heráňové
 • Prostor pro umístění našich webových stránek poskytuje sponzorsky společnost Český hosting.
 • Grafický návrh stránek vytvořil grafik Otakar Korolus.
 • Stránky s redakčním systémem pro nás vytvořila webdesignérka Dana Heráňová.
 

Podpora finanční - drobné dary a příspěvky

  Logo Pivovaru Lužiny
 

Granty a dotace

 • MČ Praha 13

  Grant na podporu realizace osvětových programů pro školy a školky MČ Praha 13 probíhajících od 1. 9. do 31. 12. 2013.

 • Magistrát hl.m. a EU

  Projekt na podporu zaměstnávání zrakově postižených lektorů pro osvětovou činnost realizovaný od 1. 2. do 31. 10. 2015.

OPPA loga

 • Projekt na podporu zaměstnávání osob se zrakovým postižením realizovaný od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019.

Logo OPZ a MPSV

Veřejná sbírka


K datu 26. 10. 2017 je stav sbírkového účtu 7.127 Kč.


Seznam dárců do veřejné sbírky Beluška z.s. v roce 2017:

 • 25.10. 2017 Meltzer Martin 100 Kč
 • 27.09 . 2017 Meltzer Martin 2.700 Kč
 • 23. 06. 2017 Meltzer Martin 1.300 Kč
 • 25. 05. 2017 Meltzer Martin 350 Kč
 • 31. 03. 2017 Meltzer Martin 1.300 Kč
 • 20. 01. 2017 Vojtíšek - mateřská škola Nedvězská, Hrubá Eva 500 Kč

Seznam dárců do veřejné sbírky Beluška z.s. v roce 2016:

 • 06. 12. 2016 Špreňarová Petra 500 Kč
 • 29. 11. 2016 Divišová Petra 500 Kč
 • 23. 11. 2016 Olga Stejskalová 50 Kč
 • 26. 09. 2016 rodiče dětí z MŠ Dobřichovice 1.000 Kč
 • 30. 05. 2016 Barunka Hájková ze školky Malíčkov 1.500 Kč
 • 25. 05. 206 Evicka Pavlasova z MS Psary 1.000 Kč
 • 23. 05. 2016 děti MŠ speciální Kladno 150 Kč
 • 15. 04. 2016 žáci ZŠ Brdičkova 330 Kč

Prostředky napomáhají k financování zejména tyflopomůcek potřebné pro realizaci osvětových seminářů pro školy a provozních nákladů spojených se zaměstnáváním nevidomých a slabozrakých osob např: nákup materiálu pro výrobu svíček, částečnou úhradu mezd pro pracovního asistenta nebo nevidomých brigádníků a zaměstnanců.