Poslání Belušky

  • Beluška z.s. nese své jméno podle vodicího pejska Bely, který nás doprovází na našich akcích a programech.
  • Hlavní myšlenkou pro vznik Belušky byla snaha odbourávat vzájemné sociální bariéry mezi zdravými a handicapovanými lidmi.
  • Naším posláním je napomoci, aby „zdravé děti i dospělí“ přirozeně přijímali handicapované za součást běžné společnosti a neřadili je na její samotný okraj.

Pro naplňování tohoto poslání pořádáme vzdělávací programy, mezikomunitní akce a vytváříme chráněná pracovní místa, primárně pro nevidomé a slabozraké osoby.