Podporujeme přirozenou integraci zrakově postižených do společnosti

Integrace posiluje jejich osobní i profesní rozvoj. Zaměstnání a schopnost uživit se jim přináší nejen životní jistoty, ale také pocit začlenění a přijetí ve společnosti.

4 Hlavní činnosti Beluška z.s.

Pořádáme vzdělávací programy o nevidomých

Ukazujeme dětem, jak zrakově postižení překonávají svůj handicap.

Více o programech >

Provozujeme masérské studio pro veřejnost

Naši nevidomí maséři vám uleví od bolesti a napětí.

Potřebuji masáž >

Cvičíme jógu s pohybově znevýhodněnými

Naši nevidomí maséři vám uleví od bolesti a napětí.

Chci cvičit >

Provozujeme sbírku na nákup kompenzačních pomůcek

Pro nevidomé jsou nutné pro zvládnutí každodenních úkonů.

Více o sbírce >

Naše kontakty

Beluška z.s.

Virtuální kancelář

  • +420 235 300 187

Objednání programů, fakturace a administrace

Katrina Svobodová (asistentka)

  • +420 722 649 349

Masérské studio Beluška

  • Neustupného 1830/26, Praha 5 – Stodůlky
  • +420 776 440 884

Pokud se nám nedovoláte, zavoláme vám zpět, jakmile to bude možné. Na SMS odpovídáme také. Do e-mailu, prosíme, uvádějte i telefonický kontakt, na kterém vás můžeme zastihnout.

HL: Team Beluška

  • Krátká sumarizace o n. z. Beluška
  • mise/vize
  • Beluška zaměstnává více než 50 % osob se zrakovým postižením
  • Organizace nese své jméno podle vodicího psa Bely, se kterou jsme v roce 2013 zahájili výchovné a vzdělávací programy o životě zrakově postižených.

Líbí se vám co děláme?

Podpořte s námi nevidomé na cestě k samostatnosti

Objednejte si náš vzdělávací program o nevidomých

Naše programy pro školy i školky přirozeným a hravým způsobem vzdělávají o zrakově postižených. Jsou oblíbené dětmi i učiteli.

Více o programech >

Přispějte finančním darem na kompenzační pomůcky

Největší část získaných prostředků v naší sbírce slouží k nákupu kompenzačních prostředků, bez kterých se zrakově postižení neobejdou.