Výroční koncert DUKÁT pro Belušku - poděkování

/24.6.2014/

Dne 24.6.2014 se konal 15. Výroční koncert obecně prospěšné společnosti DUKÁT. Dětem umění, radost a tvoření již 15 let předává PhDr. Irena Tabachová a její tým z Hudebního a Tanečního studia. Vystoupení jejich velmi nadaných dětí a dorostu nás příjemně pohladilo na duši, obzvláště v době, kdy větší část dorostu tráví svůj volný čas u počítačových her, s IPhony, tablety a ostatním "zázraky" techniky.

Program 15. Výročního koncertu byl pestrý, obdivuhodný a příjemný. Zazněly klasické klavírní skladby např. v podání teprve 5-ti leté Emmy Čermákové - Strauss, Pochod Hradeckého, od Vivaldiho - Jaro v podání Tomáše Lapeše. Zazněly i moderní skladby - Voda živá od Anety Langerové v podání talentované Adély Vycudilíkové W.Gillock. Zazněly i housličky a shlédli jsme neméně talentované taneční choreografii Amazonky na píseň Ph. Williamse.

Výtěžek z akce činí 2.606,- Kč, bude použit na podporu projektu Primární prevence - Podpora integrace.

Děkujeme všem vystupujícím mladým a nadějným umělcům, jejich publiku a především paní PhDr. Ireně Tabachové za pozvání a projev podpory naší činnosti.