Pokládáme základní kámen na cestu ke kvalitnímu životu bez bariér

/24.6.2013/

Dnešním dnem jsme zahájili projekt "Primární prevence na podporu integrace dětí, žáků a studentů do běžných škol". V Karlovarském kraji, jsme přijali pozvání do ZŠ v Otovicích, kde integrace velmi dobře funguje. Mají cca 280 žáků z čehož 60 žáků má buďto zdravotní postižení, poruchy učení nebo jsou nadprůměrně nadané. Semináře se zúčastnily vybrané třídy i jejich mateřská školka.

Tímto děkujeme této škole za vřelé přijetí, cenná doporučení a rady pro další rozvoj našeho projektu.