Integrace tancem na ZŠ v Olešovicích

/2.10.2013/

Přijali jsme pozvání ZŠ z Olešovic, abychom jejich žáky 6. - 9. tříd seznámili s našim projektem primární prevence. Zúčastnění žáci si zábavnou formou vyzkoušeli být dočasně "nevidomí". Rozpoznávali poslepu ovoce a zeleninu nebo nalévali do sklenice vodu. Vyzkoušeli si svou prostorovou orientaci za pomoci slepecké bílé hole. Po skončení programu si slečny mohly vyzkoušet taneční kroky s našim nevidomým tanečníkem.